podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Poradnik VAT nr 3 (387) z dnia 10.02.2015

Rozliczenie podatku akcyzowego od importu samochodu osobowego

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy o podatku akcyzowym import jest to przywóz samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Natomiast terytorium państwa trzeciego – to terytorium inne niż terytorium Unii Europejskiej (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy).

Na mocy art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy, import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym. Obowiązek podatkowy w akcyzie z tytułu tej transakcji powstaje z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego (art. 101 ust. 1 ustawy). Podatnik dokonujący importu jest obowiązany do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy w zgłoszeniu celnym, z uwzględnieniem obowiązujących stawek (art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy), nie musi natomiast składać deklaracji podatkowej dla podatku akcyzowego, co wynika wprost z art. 21 ust. 3 pkt 4 ustawy. Kwota należności przywozowych wynikająca z długu celnego naliczana jest przez organ celny, a importer dokonuje jej zapłaty nie później niż w ciągu 10 dni od daty otrzymania powiadomienia.

Podstawę opodatkowania przy imporcie samochodów osobowych stanowi wartość celna samochodu powiększona o należne cło (art. 104 ust. 1 pkt 3 ustawy). Przepis ten stosuje się z zastrzeżeniem art. 104 ust. 2–5 ustawy, które stanowią, że:

  • w przypadku samochodu osobowego, wobec którego mają zastosowanie przepisy dotyczące procedury uszlachetnienia biernego, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartością produktów wywiezionych czasowo, powiększona o należne cło (art. 104 ust. 2),
     
  • podstawą opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego objętego procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych lub procedurą przetwarzania pod kontrolą celną jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby samochód ten był objęty procedurą dopuszczenia do obrotu (art. 104 ust. 3),
     
  • podstawa opodatkowania w przypadku importu samochodu osobowego obejmuje również prowizję oraz koszty transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały do niej włączone, a zostały już poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju; przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego samochód jest importowany (art. 104 ust. 4),
     
  • do podstawy opodatkowania z tytułu importu samochodu osobowego dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu samochodu (art. 104 ust. 5).

Czy koszty transportu ponoszone w kraju, tj. od pierwszego miejsca przeznaczenia na terenie kraju do miejsca siedziby podatnika powinny być uwzględniane w podstawie opodatkowania podatkiem akcyzowym? W liście przewozowym widnieje jedynie nazwa portu, ale z pozostałych dokumentów oraz informacji wynika, że towar ma być dostarczony do innej miejscowości w Polsce.

Jak wskazuje przepis art. 104 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, do podstawy opodatkowania tym podatkiem w przypadku importu samochodu osobowego doliczane są również koszty transportu, jeżeli nie zostały do niej włączone, a zostały już poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia należy rozumieć miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego samochód jest importowany.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, pierwszym miejscem przeznaczenia w Polsce zaimportowanego samochodu jest miejsce wymienione w dokumencie przewozowym, czyli port.

A zatem do podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym nie będą wchodziły koszty transportu wynikające z transportu do innego miejsca niż wymienione w dokumencie przewozowym np. kolejnego w kraju, choćby nawet to miejsce było znane w momencie dokonania importu.

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60