podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Poradnik VAT nr 2 (554) z dnia 20.01.2022

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku akcyzowym w 2022 r.

Zmiana Prawa 

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.
- w zakresie napojów alkoholowych:
Podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie o 10%
Obowiązujące w 2022 roku stawki akcyzy na napoje alkoholowe wynoszą:
- na alkohol etylowy - 6903,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie,
- na piwo - 9,43 zł od 1 hektolitra za każdy stopień Plato gotowego wyrobu,
- na wino i napoje fermentowane - 191,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu (podwyżka nie dotyczy cydru i perry o zawartości alkoholu do 5% obj.),
- na wyroby pośrednie - 385,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu
Preferencje podatkowe dla niektórych producentów napojów alkoholowych
Możliwość stosowania obniżonej o 50% w stosunku do stawki podstawowej podatku akcyzowego, w odniesieniu do alkoholu etylowego produkowanego przez gorzelnie należące do producentów owoców produkujące rocznie ponad 10 hektolitrów alkoholu etylowego z owoców dostarczanych im przez producentów owoców pochodzących z ich upraw własnych lub osób z nim zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie
Możliwość stosowania obniżonej stawki akcyzy o 50% w stosunku do stawki podstawowej podatku od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich produkowanych przez niezależnych, małych producentów tych napojów
Wprowadzenie systemu certyfikowania małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych
Certyfikat wydawany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego uprawnia do stosowania stawki obniżonej
Aktualizacja kodów CN wina musującego i innych musujących napojów fermentowanych
Doprecyzowano warunki zwolnienia alkoholu skażonego wykorzystywanego do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi
Zwolnienie ma miejsce w sytuacji, gdy skażony alkohol:
- został dodany do produktu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi, lub
- jest używany do konserwacji i czyszczenia urządzeń produkcyjnych wykorzystywanych do procesu wytwarzania produktu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi
- w zakresie wyrobów tytoniowych i wyrobów nowatorskich:
Podwyższenie minimalnej stawki akcyzy na papierosy do 105% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów
Wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia wysokości 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia
Podwyższenie stawki akcyzy na wyroby nowatorskie poprzez podniesienie stawki kwotowej o 100%
Podwyższenie podatku akcyzowego na papierosy, tytoń do palenia cygara i cygaretki i wyroby nowatorskie oraz susz tytoniowy poprzez podniesienie stawki kwotowej co roku o 10%
Obowiązujące w 2022 roku stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą:
- dla papierosów 228,10 zł za każde 1.000 sztuk i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,
- na tytoń do palenia 155,79 zł za każdy kilogram i 32,05% maksymalnej ceny detalicznej,
- na cygara i cygaretki 433,00 zł za każdy kilogram,
- na papierosy i tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną wynoszą odpowiednio: 378,38 zł za każde 1.000 sztuk i 252,25 zł za każdy kilogram,
- na susz tytoniowy 252,25 zł za każdy kilogram,
- na susz tytoniowy nieoznaczony znakami akcyzy 504,50 zł za każdy kilogram,
- na wyroby nowatorskie 311,58 zł za każdy kilogram i 32,05% średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia,
- w przypadku produkcji, o której mowa w art. 99c ust. 1 ustawy, niezgodnej z art. 47, stawka akcyzy na wyroby nowatorskie wynosi - 311,58 zł za każdy kilogram i 32,05% trzykrotności średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia
Wprowadzenie zmian zasad oznaczania znakami akcyzy wyrobów nowatorskich
- w zakresie wyrobów energetycznych:
Wprowadzenie czasowej obniżki stawek podatku na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, takie jak: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG
Obniżone stawki akcyzy na paliwa i energię elektryczną w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. wynoszą dla:
- benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1.413,00 zł/1.000 litrów,
- olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1.104 zł/1.000 litrów,
- biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN - 1.104 zł/1.000 litrów,
- gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych skroplone - 387,00 zł/1000 kilogramów,
- energii elektrycznej - 4,60 zł/MWh
Zwolnienie z podatku akcyzowego sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.)
Do 31 maja 2022 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży paliw silnikowych zamieszcza przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym dokonywana jest sprzedaż tych paliw, odpowiednią informację o obniżonym podatku akcyzowym na paliwa
Treść informacji:
"Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. obowiązuje obniżony podatek akcyzowy na paliwa silnikowe oraz od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. sprzedaż detaliczna paliw silnikowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej."
Wzór informacji udostępniono na stronie BIP
Sprzedawca dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu, jest obowiązany do dnia 31 października 2022 r. do przekazywania temu nabywcy informacji o obniżonych stawkach podatków dotyczących energii elektrycznej (wzór takiej informacji udostępniono na stronie BIP)
Rozszerzenie regulacji dotyczących zasad objęcia każdego podmiotu odbierającego jednym projektem e-DD albo dokumentem zastępującym e-DD m.in. o wyroby wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, objęte zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie
Zmiany obowiązujące od 1 lutego 2022 r.
Doprecyzowanie przepisów związanych z obowiązkiem zapewnienia aktualnych informacji w Systemie o wyrobach akcyzowych, jeżeli informacje takie nie są automatycznie zapewniane przez System
Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2022 r.
Zmiana związana z implementacją dyrektywy Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii
art. 31 ust. 1 ustawy dodano pkt 3a określający zwolnienie od akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby akcyzowe mające być wykorzystywane "przez siły zbrojne państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż państwo członkowskie, na terytorium, którego podatek akcyzowy jest wymagalny, do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego personelu cywilnego lub w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony"
Inne zmiany
Do dnia 31 grudnia 2022 r. wydłużony został termin, w którym podmioty obowiązane mogą prowadzić na dotychczasowych zasadach księgi kontroli, ewidencje i dokumentacje związane z wyrobami akcyzowymi
Z 1 stycznia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r. przesunięty został termin dotyczący obowiązku prowadzenia ewidencji i dokumentacji w postaci elektronicznej

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.