podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Poradnik VAT nr 14 (494) z dnia 20.07.2019

Zmiana surowca zużywanego do produkcji energii cieplnej a obowiązki w zakresie podatku akcyzowego

Nasze przedsiębiorstwo (sp. z o.o.) zajmuje się produkcją i dystrybucją energii cieplej, która obecnie jest produkowana w jednym źródle stanowiącym naszą własność. Surowcem zużywanym do produkcji ciepła jest obecnie węgiel ale będzie również biomasa. W przyszłości planujemy odkupywać energię cieplną z obcego źródła zużywającego do produkcji energii cieplnej gaz. Zakupiona energia cieplna trafi do naszej sieci ciepłowniczej i w całości zostanie sprzedana naszym odbiorcom. W praktyce nie jest możliwe ustalenie czy danemu odbiorcy energia cieplna zostanie dostarczona z naszego źródła czy z obcego. Czy w związku z tą zmianą będą ciążyć na nas jakieś obowiązki na gruncie podatku akcyzowego?

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W ww. załączniku nr 1 do ustawy będącym wykazem wyrobów akcyzowych nie została wymieniona energia cieplna.

Czynności podlegające opodatkowaniu zostały określone w art. 8 ustawy oraz dla określonych wyrobów akcyzowych w art. 9-9c ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1) produkcja wyrobów akcyzowych;

2) wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

3) import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;

4) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

5) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, dokonywane do składu podatkowego w celu objęcia ich procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli wprowadzenie tych wyrobów do składu podatkowego nie nastąpiło;

6) wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

7) wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w art. 8 ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Z przedstawionego zapytania wynika, że podmiot jest producentem i sprzedawcą energii cieplnej, którą wytwarza z węgla oraz w przyszłości będzie wytwarzał również z biomasy. Przedsiębiorca zamierza również zakupywać od innego producenta, energię cieplną wytworzoną z gazu i przeznaczać do dalszej odsprzedaży.

W związku z tym przedsiębiorca ma wątpliwości, czy z tego tytułu nie powstanie u niego obowiązek podatkowy w akcyzie.

Należy wyjaśnić, że zakupywana i produkowana przez przedsiębiorcę energia cieplna nie jest wyrobem akcyzowym, mimo, że do jej produkcji został zużyty wyrób akcyzowy w postaci gazu lub węgla.

Oznacza to, że produkcja energii cieplnej nie podlega opodatkowaniu akcyzą nawet, jeżeli na jej wytworzenie zużyty został wyrób akcyzowy.

Podatek akcyzowy od zużytego do wyprodukowania energii cieplnej gazu rozliczany jest poprzez zapłatę tego podatku lub zwolnienie z akcyzy na wcześniejszym etapie obrotu, np. przez producenta lub importera lub nabywcę wewnątrzwspólnotowego.

Zatem przedsiębiorca zakupując energię cieplną (niebędącą wyrobem akcyzowym), która będzie przeznaczana do dalszej odsprzedaży wykonuje czynność niepodlegającą opodatkowaniu akcyzą.

Podatek akcyzowy jest podatkiem jednofazowym, na co wskazuje art. 8 ust. 6 ustawy i generalnie jest rozliczany przy pierwszej czynności opodatkowanej (w przypadku akcyzy jest to najczęściej produkcja, nabycie wewnątrzwspólnotowe i import). Dalszy obrót wyrobami akcyzowymi, od których została zapłacona akcyza, co do zasady, nie podlega obowiązkowi podatkowemu w akcyzie.

Warto poruszyć jeszcze jedną kwestię przedstawioną w pytaniu. Czytelnik wskazał, że do produkcji energii cieplnej wykorzystuje wyroby węglowe a w przyszłości będzie wykorzystywał biomasę.

Nie wskazał jednak, czy w związku z zakupem wyrobów węglowych na cele opałowe (do produkcji energii cieplnej) posiada status zakładu energochłonnego, w związku, z czym korzysta ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy.

W przypadku gdyby podmiot posiadał status zakładu energochłonnego ze względu na udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej, powinien przeanalizować czy wprowadzone przez niego zmiany nie wpłyną na warunki określone w definicji zakładu energochłonnego, o której mowa w art. 31a ust. 7 ustawy.

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.