podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Poradnik VAT nr 11 (539) z dnia 10.06.2021

Rejestracja w CRPA podmiotów prowadzących działalność w zakresie wyrobów węglowych i gazowych

Spółka zajmuje się produkcją i dystrybucją energii cieplnej, posiada status zakładu energochłonnego ze względu na udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej. Do produkcji energii cieplnej zużywa jako finalny nabywca węgiel kamienny oraz gaz ziemny, a także odkupuje energię cieplną z obcego źródła tj. źródeł geotermalnych. Czy zużywając do produkcji wymienione surowce spółka jest zobowiązana do rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych?

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych funkcjonuje od 1 lutego 2021 r. jako ogólnopolska baza podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 1a ustawy o podatku akcyzowym.

Rejestr ten zastąpił rejestry prowadzone przez właściwe w zakresie akcyzy urzędy skarbowe na podstawie złożonych papierowych zgłoszeń rejestracyjnych (na formularzu AKC-R) dla celów podatku akcyzowego.

1. Podmioty zobowiązane do dokonania rejestracji w CRPA

Do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego zobowiązane są podmioty wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Od 1 lutego 2021 r. obowiązek rejestracyjny do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych objął również podmioty, które dotychczas takiej rejestracji nie podlegały lub były rejestrowane w innych bazach. W związku z powyższym obowiązek rejestracji do CRPA nałożono na:

 • podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące osobą fizyczną (np. jednostki pożytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego, Wojsko, Straż Graniczna i Policja) zamierzające zużywać wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie takie jak: paliwo lotnicze i żeglugowe, oraz gaz LPG,
 • podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych spełniające warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, do którego są wysyłane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
 • podmioty zamierzające prowadzić działalność jako pośredniczący podmiot węglowy, pośredniczący podmiot gazowy,
 • podmioty, które zostały wyznaczone jako podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego, o którym mowa w art. 13 ust. 5 i ust. 5a ustawy.

Objęcie obowiązkiem rejestracji tych podmiotów wynika z objęcia monitorowaniem w Systemie EMCS PL2 dostaw do tych podmiotów. Rejestracja w centralnym rejestrze umożliwi ich weryfikację jako podmiotów odbierających wyroby w dostawach realizowanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

W pytaniu wskazano, że spółka posiada status zakładu energochłonnego ze względu na udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej. Ze względu na zużycie węgla i gazu ziemnego spółka jest finalnym nabywcą węglowym oraz finalnym nabywcą gazowym oraz odkupuje energię cieplną z obcego źródła tj. źródeł geotermalnych.

W związku z tym powstała wątpliwość, czy jest ona zobowiązana do rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

2. Brak obowiązku rejestracji w CRPA przez finalnych nabywców węglowych i gazowych

Zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania (art. 31a ust. 7 ustawy).

Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe uznaje się także podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który uruchamia nową instalację wykorzystującą wyroby węglowe, pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o planowanym osiągnięciu w pierwszym roku działalności procentowego udziału, o którym mowa w art. 31a ust. 7 ustawy.

W przypadku nieosiągnięcia na koniec pierwszego roku działalności procentowego udziału, o którym mowa w art. 31a ust. 7, podmiot określony w art. 31a ust. 8 ustawy jest obowiązany do zapłaty w pierwszym kwartale kolejnego roku akcyzy od zużytych wyrobów węglowych, od których nie została zapłacona akcyza, wraz z odsetkami (art. 31a ust. 9 ustawy).

Z powyższego przepisu wynika, że warunkiem zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych przeznaczonych na cele opałowe jest spełnienie definicji zakładu energochłonnego, natomiast ustawodawca nie wskazał jako warunku zwolnienia dla zakładu energochłonnego dokonanie rejestracji w CRPA, jak ma to miejsce np. w przypadku niektórych podmiotów zużywających wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy pośredniczący podmiot węglowy, to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju:

a) dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub

b) używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub

c) używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą

- który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16 ustawy.

Podobnie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy, pośredniczący podmiot gazowy - to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju, który m.in.: dokonuje sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu, eksportu wyrobów gazowych, lub używa wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego zgodnie z art. 16 ustawy.

Natomiast finalny nabywca węglowy i finalny nabywca gazowy są to podmioty zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 19a i 23c ustawy, które nabywają na terytorium kraju, importują lub nabywają wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe lub wyroby gazowe, lub posiadają uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe lub wyroby gazowe - niebędące pośredniczącym podmiotem węglowym i niebędące pośredniczącym podmiotem gazowym.

W przypadku wyrobów węglowych, jak i wyrobów gazowych, co do zasady, podmiotem zobowiązanym do dokonania rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych jest pośredniczący podmiot węglowy i pośredniczący podmiot gazowy, którzy dokonują sprzedaży wyrobów węglowych i gazowych finalnemu nabywcy węglowemu lub gazowemu lub używają wyrobów węglowych lub gazowych.

Przepisy prawne Ujednolicone przepisy prawne dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

Finalny nabywca węglowy i finalny nabywca gazowy mają obowiązek dokonania rejestracji wówczas, gdy dokonują czynności opodatkowanych akcyzą związanych, np. z nabyciem wewnątrzwspólnotowym lub importem wyrobów węglowych lub gazowych.

Natomiast kupując wyroby węglowe i wyroby gazowe od pośredniczącego podmiotu węglowego lub pośredniczącego podmiotu gazowego nie mają oni obowiązku rejestracji do CRPA.

Reasumując

Spółka będąca finalnym nabywcą węglowym i gazowym oraz posiadająca status zakładu energochłonnego, dokonując zakupu wyrobów akcyzowych w postaci węgla i gazu ziemnego na cele opałowe od pośredniczącego podmiotu węglowego i pośredniczącego podmiotu gazowego nie ma obowiązku dokonania rejestracji w CRPA.

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.