podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Gazeta Podatkowa nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015

Kiedy nabywca wyrobu musi zapłacić podatek akcyzowy?

Prowadzę firmę transportową. Zakupiłam paliwo od spółki wpisanej do KRS. W trakcie kontroli okazało się, że spółka ta nie odprowadziła podatku akcyzowego od sprzedawanego przez siebie paliwa. Podatkiem akcyzowym kontrolujący zamierzają obciążyć moją firmę. Czy słusznie?

Przedmiot opodatkowania akcyzą ustawodawca określił w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) - patrz ramka. Dodatkowo w ust. 2 tego przepisu wskazał, że przedmiotem opodatkowania jest również m.in. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Natomiast w art. 13 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym wskazano, że podatnikiem podatku akcyzowego jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu tym podatkiem. Do grupy tej zaliczono także podmiot nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 października 2014 r., nr IBPP4/443-325/14/LG, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że przepisy w zakresie podatku akcyzowego nie nakładają na nabywcę wyrobów akcyzowych obowiązku w zakresie weryfikacji swych dostawców, przy czym przepisy podatkowe umożliwiają pewną weryfikację kontrahentów. Niemniej należy mieć na uwadze, iż nabywcy wyrobów akcyzowych mogą stać się podatnikami tego podatku. Podatek akcyzowy jest szczególnym rodzajem podatku pośredniego. W odróżnieniu od VAT płacony jest - zgodnie z zasadą jednokrotności zapłaty tego podatku - w momencie oddania wyrobu do konsumpcji. Wówczas kolejne etapy obrotu tymi wyrobami nie podlegają już z zasady opodatkowaniu akcyzą. Dodatkowo organ interpretujący wskazał, że oprócz podatników podatku akcyzowego określonych poprzez odwołanie się do czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym, ustawa dodatkowo wskazuje również specyficzne sytuacje, kiedy podatnikiem akcyzy mogą być podmioty inne niż dokonujące podstawowych czynności opodatkowanych. Jedną z grup podmiotów, które ustawodawca uznał za podatników podatku akcyzowego, stanowią podmioty nabywające lub posiadające wyroby akcyzowe, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Tak więc biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że jako podatnika podatku akcyzowego ustawodawca traktuje zarówno producentów czy importerów wyrobów akcyzowych, jak i - we wskazanych w ustawie przypadkach - pozostałe podmioty biorące udział w obrocie tymi wyrobami oraz podmioty, które używają takich wyrobów, jeżeli od tych towarów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in.:

1) produkcja wyrobów akcyzowych,
2) wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego,
3) import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów,
4) nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego,
5) wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3.

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60