podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Poradnik VAT nr 8 (392) z dnia 20.04.2015

Zmiany w akcyzie od 1 kwietnia 2015 r.

Na mocy ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 211), od 1 kwietnia 2015 r. weszły w życie zmiany w ustawie o podatku akcyzowym.

Nowelizacja ta związana jest z centralizacją zadań z zakresu finansów i księgowości izb celnych oraz uruchomieniem systemów informatycznych umożliwiających automatyzację rozliczeń, która nastąpi z dniem 1 lipca 2015 r. Zapłata akcyzy, przedpłat akcyzy oraz wpłat dziennych, wpłata kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy, kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy, należności za legalizacyjne znaki akcyzy będą dokonywane na rachunek wyznaczonej izby celnej.

Po wdrożeniu centralizacji nastąpi likwidacja rachunków bankowych przeznaczonych dla wpłat dochodów organu podatkowego w poszczególnych izbach celnych, z wyjątkiem wyznaczonej izby celnej. W wyniku tych zmian, podmiot będzie dokonywał wpłat należności, których pobór należy do organów Służby Celnej, na rachunek bankowy jednej izby celnej. Dyrektor tylko jednej, wyznaczonej izby celnej będzie rozliczał należności wynikające z ustawy o podatku akcyzowym. Wypłata kwot z tytułu zwrotu należności wynikających z ww. ustawy będzie również realizowana przez dyrektora tej jednej, wskazanej izby celnej.

W związku z tym w art. 14 ustawy o podatku akcyzowym dodano ust. 9a, oraz w art. 15 dodano ust. 1a, co pozwoliło na określenie, innej niż dotychczas, właściwości miejscowej organów podatkowych właściwych w zakresie postępowań dotyczących zwrotu akcyzy oraz zwrotu kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy, kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy, należności za legalizacyjne znaki akcyzy lub należności za legalizacyjne znaki akcyzy pomniejszone o koszty ich wytworzenia.

Dokonano także zmiany art. 14 ust. 11 stanowiącego upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju, oraz terytorialnego zasięgu ich działania. Ponadto zmieniono art. 15 ust. 3 stanowiący upoważnienie ustawowe dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy, a także terytorialnego zasięgu ich działania.

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym spowodowały konieczność wydania dwóch nowych rozporządzeń, które obowiązują od 1 kwietnia 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy (Dz. U. poz. 422), które zastąpiło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju (Dz. U. z 2013 r. poz. 332). Nowe rozporządzenie określa ogólną właściwość organów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego oraz ich szczególną właściwość w zakresie dokonywania zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych oraz zwrotu akcyzy.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy (Dz. U. poz. 423), określające właściwość izb celnych, na których rachunek bankowy lub z których rachunku bankowego dokonuje się wpłat i wypłat kwot lub należności związanych ze znakami akcyzy. W nowym rozporządzeniu właściwość w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy została uregulowana w sposób tożsamy jak w poprzednio obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy (Dz. U. nr 32, poz. 221).

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60