podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Gazeta Podatkowa nr 25 (1170) z dnia 26.03.2015

Akcyza na oleje smarowe zgodna z prawem unijnym

Przepisy unijne nie sprzeciwiają się temu, aby produkty nienależące do zakresu stosowania dyrektyw, takie jak oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze, były objęte podatkiem regulowanym przez zasady identyczne jak dotyczące systemu ujednoliconego podatku akcyzowego, ustanowionego przez dyrektywy, jeżeli fakt objęcia rzeczonych produktów tym podatkiem nie powoduje formalności przy przekraczaniu granic w handlu pomiędzy państwami członkowskimi. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 12 lutego 2015 r., sprawa C-349/13.

Sprawa dotyczyła polskiej spółki, która sprzedawała oleje smarowe oznaczone kodami od CN 2710 19 71 do CN 2710 19 99 Nomenklatury scalonej i przeznaczone na cele inne niż napędowe i grzewcze. Spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym zapytała, czy rzeczone oleje smarowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy udzielił na to pytanie odpowiedzi twierdzącej. Po skardze kasacyjnej Ministra Finansów, na wyrok WSA, sprawą zajął się NSA, który zadał pytanie prejudycjalne: czy art. 3 ust. 3 dyrektywy Rady 92/12/EWG oraz aktualnie odpowiednio art. 1 ust. 3 lit. a) i akapit pierwszy dyrektywy Rady 2008/118/WE należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się nałożeniu przez państwo członkowskie podatku akcyzowego na oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71 - 2710 19 99, wykorzystywane do celów innych niż napędowe i grzewcze?

Jak wyjaśnił TSUE, oleje smarowe stanowią produkty inne niż "wyroby akcyzowe" w rozumieniu art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/118, co oznacza, że zgodnie z art. 1 ust. 3 państwa członkowskie mogą nakładać podatki na takie wyroby, pod warunkiem, że podatki te nie spowodują formalności przy przekraczaniu granic w handlu między państwami członkowskimi. Wynika z tego, że art. 1 ust. 3 rzeczonej dyrektywy jako taki nie sprzeciwia się temu, aby państwa członkowskie nakładały na produkty inne niż objęte systemem ujednoliconego podatku akcyzowego podatek regulowany przez zasady identyczne jak te, które dotyczą tego systemu.

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60