podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Poradnik VAT nr 6 (270) z dnia 20.03.2010

Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego

Na mocy ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. nr 52, poz. 379) producenci rolni mają prawo do zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej
rys. Zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego użytego do produkcji rolnej

Ustawodawca określił, że zwrot ten ustalany jest jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku. Zwrot ten nie może być jednak wyższy niż iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu rolnika, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku.

Rozporządzeniem z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2010 r. (Dz. U. nr 217, poz. 1687) Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu akcyzy na ten rok na poziomie 0,85 zł na 1 litr oleju. Oznacza to, że zwrot nie będzie mógł być wyższy niż 73,1 zł na 1 hektar powierzchni użytków rolnych i nie uległ zmianie w stosunku do ubiegłego roku.

Wyliczając kwotę należnego zwrotu należy pamiętać, że przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek, który producent rolny powinien złożyć właściwemu wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi) ze względu na miejsce położenia będących w jego posiadaniu lub współposiadaniu gruntów.

Producent rolny może ubiegać się o zwrot akcyzy składając wniosek dwukrotnie w ciągu roku, pamiętając o zachowaniu terminów. Pierwszy wniosek należy złożyć w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, natomiast drugi od dnia 1 września do dnia 30 września 2010 r. Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku.

Uwaga

W dniu 31 marca 2010 r. mija termin na złożenie pierwszego w tym roku wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wzór tego wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej: www.gofin.pl w dziale: Wzory druków, wśród formularzy dotyczących podatku akcyzowego.

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60