podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Poradnik VAT nr 6 (270) z dnia 20.03.2010

Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego

Na mocy ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. nr 52, poz. 379) producenci rolni mają prawo do zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ustawodawca określił, że zwrot ten ustalany jest jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku. Zwrot ten nie może być jednak wyższy niż iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu rolnika, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku.

Rozporządzeniem z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2010 r. (Dz. U. nr 217, poz. 1687) Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu akcyzy na ten rok na poziomie 0,85 zł na 1 litr oleju. Oznacza to, że zwrot nie będzie mógł być wyższy niż 73,1 zł na 1 hektar powierzchni użytków rolnych i nie uległ zmianie w stosunku do ubiegłego roku.

Wyliczając kwotę należnego zwrotu należy pamiętać, że przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek, który producent rolny powinien złożyć właściwemu wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi) ze względu na miejsce położenia będących w jego posiadaniu lub współposiadaniu gruntów.

Producent rolny może ubiegać się o zwrot akcyzy składając wniosek dwukrotnie w ciągu roku, pamiętając o zachowaniu terminów. Pierwszy wniosek należy złożyć w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, natomiast drugi od dnia 1 września do dnia 30 września 2010 r. Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku.

Uwaga

W dniu 31 marca 2010 r. mija termin na złożenie pierwszego w tym roku wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wzór tego wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej: www.gofin.pl w dziale: Wzory druków, wśród formularzy dotyczących podatku akcyzowego.

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60