podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Poradnik VAT nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Opodatkowanie akcyzą sprzedaży suszu tytoniowego przez rolnika

W wyniku zmiany art. 9b ustawy o podatku akcyzowym opodatkowaniu akcyzą podlega sprzedaż suszu tytoniowego przez jego producenta, z którą jednocześnie dokonywana jest dostawa wewnątrzwspólnotowa lub eksport tego wyrobu przez ten podmiot.

Zgodnie z tym przepisem, nie podlega akcyzie sprzedaż suszu tytoniowego dokonana przez podmiot prowadzący skład podatkowy, grupę producentów suszu tytoniowego zrzeszającą rolników lub pośredniczący podmiot tytoniowy (PPT).

Rolnik będzie mógł samodzielnie sprzedać susz tytoniowy bez akcyzy jedynie na terenie kraju podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, który zużywa susz do produkcji wyrobów tytoniowych lub pośredniczącemu podmiotowi tytoniowemu.

Natomiast sprzedaż suszu tytoniowego przez rolnika połączona z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem będzie możliwa, jedynie po wcześniejszej zapłacie akcyzy.

Na mocy art. 9b ust. 2a ustawy, sprzedaż suszu tytoniowego grupie producentów oraz nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez grupę producentów nie podlega opodatkowaniu akcyzą pod warunkiem:

1) posiadania przez grupę producentów statusu podatnika podatku od towarów i usług;

2) zrzeszania przez grupę producentów wyłącznie producentów suszu tytoniowego;

3) nabywania przez grupę producentów suszu tytoniowego wyłącznie od zrzeszonych w niej członków i wyłącznie na podstawie umowy dostawy;

4) niekaralności osób, które zgodnie z aktem założycielskim są upoważnione do reprezentowania grupy producentów, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

Rolnicy/producenci suszu tytoniowego będący członkami grup producentów tytoniu zachowają możliwość sprzedaży suszu tytoniowego w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu bez akcyzy, występując jako grupa producentów suszu tytoniowego utworzona na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. nr 88, poz. 983 ze zm.).

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60