podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017

Oznaczanie wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy

Importer napojów alkoholowych - na podstawie art. 116 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym - jest obowiązany do oznaczenia wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy. Należy zaznaczyć, że importer może otrzymać podatkowe znaki akcyzy po wcześniejszym złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Przed wydaniem decyzji w sprawie wydania znaków akcyzy podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który złożył wniosek o wydanie podatkowych znaków akcyzy wpłaca kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy oraz kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy. Kwota wpłacana na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy stanowi co najmniej 80% całkowitych kosztów ich wytworzenia (por. art. 126 ust. 3 i 4 ww. ustawy).

Wpłatę na konto urzędu skarbowego kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy oraz kwoty na pokrycie kosztów wytworzenia tych znaków można ująć w księgach rachunkowych, zapisem:
      - Wn konto 22-3/1 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne/rozrachunki
         z urzędem skarbowym z tytułu nabycia znaków akcyzy",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Następnie kwotę wpłaconą na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy można odnieść w ciężar kosztów działalności operacyjnej, zapisem:

      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" lub konto 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 22-3/1 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne/rozrachunki
         z urzędem skarbowym z tytułu nabycia znaków akcyzy".

Wyroby akcyzowe muszą zostać oznaczone banderolami przed dokonaniem ich importu do kraju, tzn. jeszcze za granicą. W tym celu importer może przekazać znaki akcyzy podmiotowi mającemu siedzibę poza terytorium kraju w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyroby akcyzowe, będące przedmiotem importu (por. art. 130 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym). Szczegółowe regulacje związane z oznaczaniem wyrobów akcyzowych zostały omówione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 2283 ze zm.). Na mocy § 11 tego rozporządzenia, importer jest obowiązany uzyskać od podmiotu zagranicznego dokument rozliczeniowy z przekazanych mu banderol, niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia wydania tych banderol. Dokument ten będzie stanowił podstawę do dokonania odpowiednich wpisów do ewidencji banderol, którą podmiot zobowiązany jest prowadzić. Obowiązek ten wynika z przepisu art. 138l ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, w świetle którego podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy zobowiązany jest prowadzić ewidencję podatkowych znaków akcyzy.

Aktywne druki i formularze Druki dotyczące podatku akcyzowego
dostępne są w serwisie
www.druki.gofin.pl

Szczegółowy sposób prowadzenia ewidencji podatkowych znaków akcyzy, zwanej ewidencją banderol podatkowych, oraz zakres danych, które powinny się w niej znaleźć został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. poz. 2257 ze zm.). Na podstawie § 4 tego rozporządzenia, ewidencja banderol podatkowych musi być prowadzona odrębnie dla każdej serii banderol. Szczegółowy zakres danych, jakie należy zawrzeć w ewidencji banderol podatkowych określa § 41 ww. rozporządzenia. Ponadto w załączniku nr 10 do tego rozporządzenia znajduje się wzór takiej ewidencji.

Ewidencję banderol podatkowych podmiot może prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej, może ją również zastąpić dokumentacją prowadzoną na podstawie przepisów prawa podatkowego innych niż przepisy o akcyzie, albo na podstawie przepisów o rachunkowości, pod warunkiem że dokumentacja ta zawiera wszystkie dane wymagane dla danej ewidencji (art. 138p ustawy o podatku akcyzowym).

W świetle § 8 ww. rozporządzenia, w przypadku gdy podmiot zdecyduje się na prowadzenie ewidencji w formie papierowej, przed rozpoczęciem jej wypełniania karty dokumentacji powinny zostać przeszyte, a strony ponumerowane i opatrzone pieczęcią podmiotu prowadzącego dokumentację. Właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego opatruje przeszycie plombą stosowaną w przypadku dokumentacji prowadzonych przez organ Krajowej Administracji Skarbowej, a na ostatniej stronie dokumentacji wpisuje liczbę jej stron i składa podpis.

Ewidencja banderol podatkowych powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.

Rozliczenie znaków akcyzy (banderol) w księgach rachunkowych może przebiegać w sposób zaprezentowany na następnej stronie.

Ewidencja księgowa znaków akcyzy (banderol)

1. Przyjęcie znaków akcyzy wydanych przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego:
      - Wn konto 22-3/2 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne/znaki
         akcyzy do rozliczenia",
      - Ma konto 22-3/1 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne/rozrachunki
         z urzędem skarbowym z tytułu nabycia znaków akcyzy".
2. Wydanie znaków akcyzy poza terytorium kraju:
      - Wn konto 24-9/4 "Pozostałe rozrachunki/rozrachunki z podmiotem zagranicznym
         z tytułu wydanych mu znaków akcyzy",
      - Ma konto 22-3/2 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne/znaki
         akcyzy do rozliczenia".
3. Równowartość znaków akcyzy według dokumentu odprawy celnej:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 24-9/4 "Pozostałe rozrachunki/rozrachunki z podmiotem zagranicznym
         z tytułu wydanych mu znaków akcyzy".
4. Zwrot przez kontrahenta zagranicznego znaków akcyzy nieuszkodzonych i niewykorzystanych oraz uszkodzonych albo zniszczonych w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych:
      - Wn konto 22-3/2 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne/znaki akcyzy do rozliczenia",
      - Ma konto 24-9/4 "Pozostałe rozrachunki/rozrachunki z podmiotem zagranicznym
         z tytułu wydanych mu znaków akcyzy".
5. Utracone znaki akcyzy przy oznaczaniu:
      - Wn konto 22-3/2 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne/znaki akcyzy do rozliczenia",
      - Ma konto 24-9/4 "Pozostałe rozrachunki/rozrachunki z podmiotem zagranicznym
         z tytułu wydanych mu znaków akcyzy".
6. Otrzymanie nowych banderol w zamian za banderole utracone, uszkodzone albo zniszczone w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych w ramach dopuszczalnych norm strat banderol w stosunku do łącznej liczby banderol wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego do oznaczania wyrobów akcyzowych:
      - Wn konto 22-3/2 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne/znaki
         akcyzy do rozliczenia",
      - Ma konto 22-3/2 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne/znaki
         akcyzy do rozliczenia".
7. Straty z tytułu utraconych znaków akcyzy niemieszczące się w ramach dopuszczalnych norm:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 24-9/4 "Pozostałe rozrachunki/rozrachunki z podmiotem zagranicznym
         z tytułu wydanych mu znaków akcyzy".

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

listopad 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.