podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017

Nowe wzory deklaracji dla podatku akcyzowego - właściwy organ i termin stosowania

Do jakiego organu oraz na jakim druku (nowym, czy starym formularzu) powinienem był złożyć deklarację dla podatku akcyzowego za luty 2017 r.?

Deklarację dla podatku akcyzowego za luty br. należało złożyć do właściwego urzędu skarbowego, korzystając z nowego lub poprzednio obowiązującego druku.

W związku ze zmianami w administracji celno-skarbowej, rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. poz. 384) określono nowe wzory tych deklaracji.

Zmianie uległ organ właściwy oraz miejsce składania deklaracji akcyzowych. Dotychczas organem właściwym był naczelnik urzędu celnego i ww. deklaracje należało generalnie składać do urzędu celnego kierowanego przez naczelnika właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanów faktycznych, podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Zmiana prawa Od 1 marca 2017 r. organem właściwym w przypadku deklaracji dla podatku akcyzowego jest naczelnik urzędu skarbowego, a miejscem ich składania jest urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanów faktycznych, podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej naczelników urzędów skarbowych - miejsce składania ustala się zgodnie z art. 14 ust. 4-4f ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - Dz. U. z 2017 r. poz. 43 ze zm. (m.in. dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres ich siedziby, a dla osób fizycznych - ze względu na adres ich zamieszkania). Natomiast w przypadku, gdy właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie, to miejscem składania deklaracji dla podatku akcyzowego jest właśnie Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w Warszawie.

Ww. rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 marca 2017 r. Z tym dniem uległy zmianie zarówno druki deklaracji, jak i organ właściwy dla deklaracji akcyzowych. W związku z powyższym, deklarację dla podatku akcyzowego za luty 2017 r. należało złożyć do właściwego urzędu skarbowego. W uzasadnieniu do ww. rozporządzenia - powołując się na art. 257 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 ze zm.) - uznano, że druki, których wzory zostały zmienione, mogą być stosowane do wyczerpania nakładów, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r. W konsekwencji, deklarację dla podatku akcyzowego za luty br. można było złożyć zarówno na nowym druku AKC-4/AKC-4zo(5), jak i poprzednio obowiązującym druku AKC-4/AKC-4zo(4).

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60