podatek akcyzowy, zwrot akcyzy, zwolnienie z akcyzy
A A A

Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016

Ewidencja faktury sprzedaży węgla z akcyzą

Sprzedaliśmy węgiel finalnemu nabywcy węglowemu na terytorium kraju. Sprzedaż ta jest opodatkowana akcyzą. W jaki sposób powinniśmy ująć w księgach rachunkowych fakturę za sprzedaż węgla, w której zawarta jest akcyza? Na jakim koncie kosztowym ujmować akcyzę od wyrobów węglowych?

Przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu. Stanowi o tym art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.). Zwolnienia od akcyzy dla czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych, określone zostały w art. 31a ust. 1 tej ustawy.

Na podstawie załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym, do wyrobów węglowych podlegających akcyzie (poz. 19-21) zalicza się:

 • węgiel, brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych (CN ex 2701),
   
 • węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych (CN ex 2702),
   
 • koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany, węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych (CN ex 2704 00).

W księgach rachunkowych podatek akcyzowy płacony od sprzedanych wyrobów węglowych obciąża koszty działalności operacyjnej jednostki. W podmiotach prowadzących pełny rachunek kosztów, wartość tego podatku można ująć zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Podatki i opłaty - podatek akcyzowy),

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z urzędem celnym z tytułu akcyzy)

oraz równolegle

- Wn konto 52-7 "Koszty sprzedaży",

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Trzeba wskazać, że jeśli jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, to w kosztach działalności operacyjnej musi wykazać wartość podatków i opłat (pozycja B.IV), z wyszczególnieniem podatku akcyzowego. Dlatego zwłaszcza w takich podmiotach warto wyodrębnić w ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 40 "Koszty według rodzajów" wartość podatku akcyzowego.

Faktura za sprzedaż węgla z akcyzą jest natomiast księgowana na zasadach ogólnych w następujący sposób:

a) wartość przychodu ze sprzedaży (w tym akcyza)

- Ma konto 73-0 "Sprzedaż towarów",

b) VAT należny

- Ma konto 22-1 "Rozrachunki z tytułu VAT należnego",

c) ogółem wartość należności

- Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami".

Należy nadmienić, że do celów poboru akcyzy w art. 88 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym ustalono wartości opałowe wyrobów węglowych, które wynoszą odpowiednio:

1) 23,8 GJ/1.000 kilogramów dla węgla objętego pozycją CN 2701,

2) 8,6 GJ/1.000 kilogramów dla węgla brunatnego objętego pozycją CN 2702,

3) 27,5 GJ/1.000 kilogramów dla koksu objętego pozycją CN 2704.

Stawka akcyzy na wymienione wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych wynosi 1,28 zł/1 gigadżul (GJ). Wynika to z art. 89 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Przykładowo, dla wyrobów węglowych o kodzie CN 2701 podatek akcyzowy za 1 tonę wynosi 30,46 zł.

Przykład

Założenia

 1. Jednostka sprzedała tonę węgla objętego pozycją CN 2701. Cena sprzedaży netto tony węgla wynosiła 650 zł.
   
 2. Akcyza od sprzedaży wyniosła 30,46 zł za 1 tonę, tj. 23,8 GJ/1.000 kg × 1,28 zł/GJ.
   
 3. Na fakturze sprzedaży wykazano następujące dane:

a) wartość netto sprzedaży 680,46 zł, w tym podatek akcyzowy 30,46 zł,
 

b) VAT należny 156,51 zł,
 

c) wartość do zapłaty 836,97 zł.

 1. Jednostka ewidencjonuje koszty działalności operacyjnej na kontach zespołu 4 i 5.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura dokumentująca sprzedaż węgla:        
   a) wartość netto sprzedaży (w tym podatek akcyzowy) 680,46 zł   73-0
   b) VAT należny 156,51 zł   22-1
   c) należność ogółem 836,97 zł 20  
2. Zarachowanie podatku akcyzowego od sprzedaży węgla do kosztów rodzajowych: 30,46 zł 40  22 
oraz równolegle 30,46 zł 52-7 49

Księgowania

Ewidencja faktury sprzedaży węgla z akcyzą

www.PodatekAkcyzowy.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60